Увсын өнгө сонины захиалга явагдаж байна. Утас: 99604356

Увсын өнгө сонины захиалга явагдаж байна. Утас: 99604356. Улирлын захиалгын үнэ 6000 төгрөг.