Ил тод байдал

Command item
 
Data pager
12
 Page 1 of 2, items 1 to 10 of 19.

Автомашины дуудлага худалдаанд урьж байна

Монгол Улсын Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 794 дүгээр тогтоолын дагуу дараах автомашинуудыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана.
 

Дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт Монголд

/Асуудал дэвшүүлсэн өгүүлэл/
 

Иргэдэд газар эзэмшүүлэх ажил эрчимтэй явагджээ

Увс аймгийн ИТХ-ын 2015 оны газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу доройтолд орж буй 362 га газрыг нөхөн сэргээж, хамгаалалтад авсан байна. Мөн Орон сууцжуулах хөтөлбөрийн хүрээнд 9,8 га-д газарт 646 айлын орон сууц баригдан ашиглалтад оржээ.
 

Үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн газар

2014 оны эхний 3 сард ҮХААГ-ын даргын “А” тушаал 14, “Б” тушаал 17 гарган ажиллаж байна. Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлтийг цахимаар болон утсаар, бичгээр хүлээн авч цаг хугацаанд нь шийдвэрлэж сар бүр тайлагнаж ажилласан.
 

Онцгой байдлын хэлтэс

Аймгийн Онцгой байдлын хэлтэс нь 2014 оны бүтээгдэхүүн нийлүүлэлтийг хангах үйл ажиллагааны жилийн төлөвлөгөөг 6 бүлэг 78 заалттайгаар төлөвлөн Онцгой байдлын ерөнхий газрын даргаар батлуулан хэрэгжилтийг нь ханган ажиллаж байна.
 

Нэгдсэн эмнэлэг ил тод мэдээлж байна

Эрүүл мэндийн салбар 2014 оныг “Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг дэмжих жил” болгон зарласантай холбогдуулан аймгийн Нэгдсэн эмнэлэг нэгдүгээр улиралд “Сэтгэлд шингэсэн найман үйлчилгээ”-г нэвтрүүлэн ажиллаж байна. Мөн Нэгдсэн эмнэлэгт Оношлогооны төв нээгдснээр иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээ түргэн шуурхай, чирэгдэл хүндрэлгүй болоод байна.
 

Нийгмийн даатгалын хэлтэс ил тод мэдээлж байна

Өнгөрсөн оныг Нийгмийн даатгалын ерөнхий газраас “Нийгмийн даатгалын үйлчилгээний маркетинг сайжруулах жил” болгон зарласантай холбогдуулан даатгалын үйлчилгээг иргэдэд ойртуулж, хөнгөн шуурхай үйлчилж ажиллалаа.
 

Аймгийн Аудитын газар

2013 оны 11 дүгээр сард Төрийн аудитын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар 2014 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс хууль хүчин төгөлдөр үйлчилж эхлэн Үндэсний аудитын газрын харъяа Увс аймгийн Аудитын газар болж өөрчлөгдлөө.
 

Эрүүл мэндийн газар ил тод мэдээлж байна

2014 оны эхний улиралд Эрүүл мэндийн газрын даргын 2 нэр төрлийн А тушаал 38, Б тушаал 20, бүгд 58 тушаал гарсан. Үүнд Ажлын хэсэг томилох тухай 12, цалин хөлс нөхөн олговор, урамшуулах тухай 4, мөнгөн тусламж үзүүлэх 3, ажилд томилох ажлаас чөлөөлөх 11, Үнэлгээний хороо байгуулах 2 тушаал гарч хууль эрх зүйн үндэслэлийг хянуулан ажиллаж байна.
 

“Чандмань-Увс” компани ил тод мэдээлж байна

НААҮ-ний “Чандмань-Увс” ХХК нь Улаангом хотын 143 албан байгууллага, үйлдвэр үйлчилгээний газар, 40 гаруй нийтийн орон сууцны 1021 өрх, гэр хороололд шугам сүлжээнд холбогдсон 84 өрхөд инженерийн шугам сүлжээгээр цэвэр ус нийлүүлж бохир ус татан зайлуулж ажиллахын зэрэгцээ гэр хорооллын ард иргэдэд нийтийн халуун ус, усан сангийн үйлчилгээг хүргэн ажиллаж байна.