Автомашины дуудлага худалдаанд урьж байна

Автомашины дуудлага худалдаанд урьж байна

   Монгол Улсын Төрийн өмчийн хорооны 2015 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 794 дүгээр тогтоолын дагуу дараах автомашинуудыг нээлттэй дуудлага худалдаагаар худалдана. Дуудлага худалдаа 2016 оны 03 дугаар сарын 22-ны өдрийн 09,00 цагт ББЭХС ТӨХК-ийн сургалтын танхимд болно.

Автомашины марк

Улсын дугаар

Хөдөлгүүр

Арлын дугаар

Нийт гүйлт /км/

Үйлдвэр

-лэсэн он

Худалдах доод үнэ /төг/

Дэнчин /төг/

1

ЗИЛ-131

11-75 УВА

Арал-041415

139545

2000

650,000,00

65,000,00

2

PUKUP /Nissan/

94-67

БӨА

Хөдөлгүүр-

JNICJUD38Z0092333

108100

2008

1,000,000,00

100,000,00

   Дуудлага худалдаанд оролцохыг хүсэгчид дараах материал бүрдүүлнэ.

   Дуудлага худалдаанд оролцох хүсэлт гаргах маягт, иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт, дэнчин тушаасан баримт, дуудлага худалдаанд итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч оруулах бол нотариатаар баталгаажуулсан итгэмжлэл, иргэний үнэмлэх зэрэг баримтыг бүрдүүлэн дуудлага худалдаа болох өдрийн 09,00 цагаас өмнө ББЭХС ТӨХК-д өгсөн байна.

   Данс: ХААН банк 5800037138.

ББЭХС ТӨХКомпани